Platina Sweden AB

Miljö och Tillstånd


Platina Sweden AB är engagerat i att bedriva sin verksamhet i full överensstämmelse med gällande lagar och riktlinjer. Vårt företag strävar efter att vara en förebild inom miljömedvetenhet och hållbarhet. Vi lägger stor vikt vid en ansvarsfull miljöhantering och anser att detta är en självklarhet i vår affärsverksamhet. Genom att hålla oss uppdaterade och aktivt efterleva alla krav och regler säkerställer vi inte bara laglydighet utan går också bortom för att främja en trygg och hållbar miljö. Vi är stolta över vårt engagemang för att minimera vår påverkan på miljön och skapa en säker arbetsmiljö för alla våra intressenter.


  • Vi har erforderliga tillstånd för att bedriva verksamhet med handel av avfall.
  • Vi innehar Transporttillstånd av Länsstyrelsen. Detta tillstånd möjliggör säker och laglig transport av både icke-farliga katalysatorer (EWC 16 08 01) och farliga katalysatorer (EWC 16 08 07*). Vår engagemang för att följa alla lagliga krav och säkerhetsstandarder garanterar en pålitlig hantering och transport av katalysatorer. Vi prioriterar alltid miljömedvetenhet och överensstämmer med de regler och riktlinjer som styr vår verksamhet.
  • Vi innehar tillstånd för att bearbeta katalysatorer. Vårt tillstånd är beviljat enligt de nödvändiga myndighetskraven och bekräftar vår kapacitet att ansvarsfullt och effektivt hantera katalysatorer. Vi engagerar oss i en ansvarsfull bearbetningsprocess som uppfyller och överstiger alla relevanta miljöstandarder och regelverk. Denna auktorisation är en tydlig indikation på vårt åtagande för hållbarhet och kvalitet i vår verksamhet