Platina Sweden AB

Sälj dina katalysatorer – Enkelt, Snabbt, Lönsamt

Vår tjänst gör det bekvämt för privatpersoner att omvandla sina katalysatorer till pengar. Upptäck en sömlös försäljningsprocess och få det bästa värdet!

Vår ansvarsfulla inköpspolicy för katalysatorer

Vi på Platina Sweden AB förstår att ansvarsfulla inköp är en grundläggande komponent i vår affärspraxis. Vi strävar efter att vara branschledande inte bara i effektivitet och kvalitet, utan även när det gäller etik och samhällsansvar. För att upprätthålla dessa viktiga principer vid varje inköp av katalysatorer har vi etablerat följande riktlinjer:


                   Nolltolerans mot stöldgods

Vår företagskultur präglas av nolltolerans mot stöldgods. Vi avstår kategoriskt från att engagera oss i inköp av katalysatorer som misstänks vara stulna eller involverade i olagliga aktiviteter. Detta bidrar inte bara till att säkerställa rättvisa affärsmetoder, utan även till att minska risken för att främja illegal handel.

                 

                             Kundkännedom

Vid varje inköp begär vi personuppgifter och legitimation för att säkerställa korrekt identifiering av våra kunder. Detta är inte bara en efterlevnad av lagkrav utan en åtgärd för att bygga en pålitlig och trygg relation med varje individ. Vi genomför rigorösa kontroller genom att jämföra de inlämnade personuppgifterna med folkbokföringsregistret.

                      Spårbara Transaktioner

Varje inköp genomförs med full spårbarhet och dokumentation. Genom att noggrant följa varje transaktion säkerställer vi att varje katalysator har en legitim och transparent bakgrund. Detta är inte bara en åtgärd för att uppfylla kraven, utan en åtagande att agera med integritet och minska risken för inblandning i olagliga affärer.

                 

               Ursprungskontroll av katalysatorer

För att undvika inköp av stöldgods ställer vi frågor om katalysatorns ursprung och genomför en detaljerad granskning av dess historia. I vissa fall kan det begäras ytterligare ursprungsbevis, såsom registreringsnummer, skrotintyg, verkstadskvitto och andra relevanta dokument.

Vi är stolta över att upprätthålla och sträva efter de högsta standarderna av ansvarsfulla inköp. Genom att agera med integritet och engagemang för samhällsansvar strävar vi efter att vara en förebild inom vår bransch.

Försäljningsprocess för privatkunder som vill sälja katalysatorer till oss via frakt

STEG 1

VÄRDERING

 • För att påbörja försäljningsprocessen, ber vi våra kunder att ta reda på det unika numret som finns på katalysatorn. Om detta nummer inte är tillgängligt, välkomnar vi att kunden skickar en bild på katalysatorn till våra inköpare för en värdering.

STEG 2

GRANSKNING AV KATALYSATORN

 • För att säkerställa katalysatorns helhet uppmanar vi kunder att noggrant granska katalysatorn från båda sidorna. Det är viktigt att den är hel inuti och att den inte visar tecken på skramlande.STEG 3

INLÄMNING AV PERSONUPPGIFTER

 • Efter en positiv värdering och godkänd granskning uppmanar vi kunder att lämna sina personuppgifter, inklusive namn, personnummer, adress, swish nummer samt e-post adress för att underlätta den vidare hanteringen av transaktionen.STEG 4

GODKÄNNANDE AV KÖPEAVTAL

 • Vi skickar ett köpeavtal till säljaren för godkännande. Detta dokument innehåller detaljer om transaktionen och de avtalade villkoren.


STEG 5

FRAKTSEDEL

 • Efter godkännande av köpeavtalet skickar vi en fraktsedel till kunden. Kunden kan både skriva ut fraktsedeln själv alternativt skriva ut hos ombudet via QR-koden. Vi strävar efter en smidig och trygg hantering av varje leverans till oss.


STEG 6

UTBETALNING OCH KVITTO

 • När katalysatorn är mottagen och har genomgått en slutlig granskning, genomförs betalningen till kunden via Swish. Kunden erhåller sedan ett officiellt kvitto som bekräftar avslutningen av försäljningstransaktionen.
 • Vid mottagandet av katalysatorn spelar vi in en video när vi öppnar paketet. Detta gör vi för att säkerställa fullständig öppenhet och dokumentation av varje steg i processen.


Vi värdesätter varje affär och strävar efter att göra hela processen så professionell och smidig som möjligt för våra kunder. Tack för att ni väljer oss som er partner i återvinning.

TVÅ OLIKA ALTERNATIV FÖR UTBETALNING

SWISH                    


 • Pengarna direkt på kontot
 • Maxbelopp 20 000 kr

BANKÖVERFÖRING


 • Pengarna på kontot inom 24 timmar

EJ KONTATER


 • Platina Sweden AB erbjuder EJ betalning med kontanter av säkerhetsskäl samt målsättningen att motverka handel med stöldgods

KONTAKT

ARAIK GYUMSHUDYAN

 Inköpare

Mobil:   076-322 40 96

E-post: araik@platinasweden.se

KONTAKT

DAVID GYUMSHUDYAN

 Inköpare

Mobil:   070-035 36 85

E-post: david@platinasweden.se